studiedagen

De SSEW organiseert  tweemaal per jaar, meestal in de maanden  mei en november, een studiedag over de Eerste Wereldoorlog. Dit gebeurt in samenwerking met de faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit te Rotterdam.
 Tijdens deze studiedag wordt een breed scala aan onderwerpen betreffende de Eerste Wereldoorlog besproken en toegelicht, waarbij ook gelegenheid…