Boeken in de klas?

In deze map worden boeken onder de aandacht gebracht die tot verdere inzichten kunnen leiden over de Eerste Wereldoorlog. Ze sluiten aan bij de te behandelen stof in de les en zijn geschikt om met leerlingen in de les mee aan de slag te gaan.

De komst van keizer Wilhelm in augustus 1914

Bij de herdenking van het eind van de Eesrte Wereldoorlog hoort uiteraard ook aandacht voor de vlucht van WII naar NL. In het weekend van 10 en 11 november 2018 werd uitvoerig herdacht dat het 100 jaar was geleden dat de wapenstilstand werd getekend in Compiègne en de vijandelijkheden aan het westelijk front werden beëindigd.…