Edwin Ruis

Na een blik op mijn met geschiedenisboeken gevulde boekenkast, ben ik naast mijn werk in deeltijd geschiedenis gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Tijdens die studie verdiepte ik mij vooral in politieke onderwerpen die samenhingen met de opmaat naar de Eerste Wereldoorlog en de oorlog zelf. Ook daarna ben ik actief gebleven als historicus. Zo…

Tom Sas

In 1991 moest ik voor het vak documentatiecentrum in groep 8 van de bassischool een werkstuk schrijven. Een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek bracht me bij een boek over de Eerste Wereldoorlog. Een boek dat me deed kennismaken met een geschiedenis die me vanaf dat moment niet meer los heeft gelaten. Enkele jaren later volgde,…