Van de webredactie SEW vanuit Den Haag

Sinds enige tijd is binnen het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog een groepje vrijwilligers actief, met als doel gevarieerde inhoud voor onze website te creëren. Op zondag 7 april waren wij bij elkaar in Den Haag, om te vergaderen en langs enkele WO1-gerelateerde highlights te wandelen. Dat laatste onder begeleiding van SEW-bestuurslid Edwin Ruis, die regelmatig wandellezingen…

Terugblik studiedag zaterdag 11 november

Op zaterdag 11 november vond er weer een goed bezochte live studiedag van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog plaats in Doorn, op de dag af 105 jaar na het stoppen van de gevechtshandelingen. Er waren zoals altijd interessante sprekers met heel verschillende invalshoeken, een uitstekende lunch en na afloop werd uitgebreid nagepraat. Lees hier verder voor…

Willem van Boom: landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd

Willem van Boom is in het dagelijks leven als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is onlangs toegetreden tot de website-redactie van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Het eerste wapenfeit van Willem als redactielid behelst een artikel over de landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd. Binnenkort volgen meer bijdragen van nieuwe redactieleden.