Boeken in de klas?

In deze map worden boeken onder de aandacht gebracht die tot verdere inzichten kunnen leiden over de Eerste Wereldoorlog. Ze sluiten aan bij de te behandelen stof in de les en zijn geschikt om met leerlingen in de les mee aan de slag te gaan.

Excursies

In binnen- en buitenland zijn er excursiemogelijkheden om leerlingen de Eerste Wereldoorlog te laten ervaren. In deze map worden suggesties gedaan voor excursies en stellen musea en educatieve diensten zich voor.