Willem van Boom: landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd

Willem van Boom is in het dagelijks leven als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is onlangs toegetreden tot de website-redactie van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Het eerste wapenfeit van Willem als redactielid behelst een artikel over de landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd. Binnenkort volgen meer bijdragen van nieuwe redactieleden.

1918 – De Spaanse griep in Heerlen

Maarten van Wesel is data analist en functioneel beheerder aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij bestuurslid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Parkstad. In het verenigingsblad de Maasgouw heeft Maarten een artikel gepubliceerd, waarin het verloop van het jaar 1918 voor Heerlen gereconstrueerd wordt, aan de hand van krantenartikelen en…

‘O Nederland! Let op uw saeck.’ Penning tegen de Belgische annexatieplannen 1919 – door Edwin Ruis

Als op 11 november 1918 een wapenstilstand wordt gesloten tussen de geallieerden en Duitsland, is de Eerste Wereldoorlog voor Nederland nog niet voorbij. Onze zuiderbuur België probeert van de gelegenheid gebruik te maken om zich ten koste van Nederland uit te breiden. De Belgen eisen bij de vredesonderhandelingen in Versailles niet alleen Duits territorium (Malmedy,…