HWK, de oude soldaat – door Edwin Ruis

Toen in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog in volle hevigheid uitbrak, trokken Franse troepen Duitsland in. Wraakzuchtig Frankrijk aasde al decennia op een gelegenheid om het land terug te pakken dat Duitsland in 1871 annexeerde: Elzas-Lotharingen. Door de eeuwen heen had Frankrijk het Duitstalige gebied stukje bij beetje veroverd. Maar in de voor Frankrijk rampzalig…

Willem van Boom: landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd

Willem van Boom is in het dagelijks leven als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is onlangs toegetreden tot de website-redactie van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Het eerste wapenfeit van Willem als redactielid behelst een artikel over de landbouw en voedselvoorziening in oorlogstijd. Binnenkort volgen meer bijdragen van nieuwe redactieleden.

1918 – De Spaanse griep in Heerlen

Maarten van Wesel is data analist en functioneel beheerder aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij bestuurslid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Parkstad. In het verenigingsblad de Maasgouw heeft Maarten een artikel gepubliceerd, waarin het verloop van het jaar 1918 voor Heerlen gereconstrueerd wordt, aan de hand van krantenartikelen en…