Meedoen met het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en daarmee een bijdrage leveren aan ons geschiedkundig besef over de periode vóór, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog?

Dat kan op verschillende manieren!

Door donateur te worden
Donateurs dragen ons werk en onderzoek een warm hart toe. Dat drukken zij uit in een geldelijke bijdrage van minimaal € 20 per jaar. Hiervoor ontvang je per mail vier keer per jaar ons SEW Nieuws, vol met wetenswaardigheden, boekrecensies, reisbeschrijvingen en aanbevelingen voor musea en exposities over de Eerste Wereldoorlog. Tussentijds informeren wij je over actuele ontwikkelingen en aankondigingen van online lezingen door middel van onze SEW Nieuwsflitsen. Wil je het SEW Nieuws per post ontvangen dan bedraagt de donatie minimaal € 30 per jaar.
Onze donateurs kunnen gratis aan de maandelijkse online-lezingen deelnemen, na afloop ontvangen alle donateurs een terugkijk-link. Op regelmatige basis organiseren wij live studiedagen op een centrale locatie, waarbij gerenommeerde sprekers een bepaald aspect rondom de Eerste Wereldoorlog toelichten. Donateurs worden op voorrangsbasis en tegen gereduceerd tarief op deze studiedagen van harte door ons uitgenodigd!
ANBI Onze stichting heeft de ANBI status en dat betekent dat donaties in beginsel ten laste van het belastbaar inkomen gebracht kunnen worden. Voor meer informatie zie https://anbi.nl/

Door een actieve bijdrage te leveren
Een vrijwilligersorganisatie kan alleen maar groeien en bloeien door de inzet van velen. Dat betekent dat er regelmatig behoefte is aan mensen die een actieve bijdrage leveren aan ons werk.

Je kunt op verschillende manieren actief zijn voor het studiecentrum: wordt vrijwilliger (zie vacatures) of lever een publicatie. Zie voor de voorwaarden hier.

Die bijdrage kan op verschillende manieren geleverd worden:

Schrijven
Ons SEW Nieuws en de Nieuwsflitsen kunnen altijd inhoudelijke input gebruiken. Heb je interessante artikelen over de Eerste Wereldoorlog, heb je een mooie WO1-trip gemaakt of heb je een aanbeveling voor een goed boek over de Eerste Wereldoorlog? Alles is welkom! Mail ons je input via info@ssew.nl