STUDIECENTRUM EERSTE WERELDOORLOG

Studiecentrum Eerste Wereldoorlog is een door vrijwilligers gerunde stichting met als doel de kennis over de Eerste Wereldoorlog in Nederland te vergroten. Wij richten ons door middel van o.a. congressen, webinars en publicaties op een breed publiek, van jong tot oud, van geïnteresseerde tot professional. Een belangrijk aandachtsgebied is daarbij het onderwijs, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kennis van de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog jongeren kan helpen huidige politiek-militaire gebeurtenissen beter te interpreteren en hierover een afgewogen mening te ontwikkelen. In samenwerking met uitgeverij Aspekt geven wij De Grote Oorlog – Kroniek 1914-1918 uit, waarbinnen inmiddels 43 delen met essays over de Eerste Wereldoorlog verschenen zijn.
publicatieslezingenonderwijsverhalenmeedoenover SEW

ACTUEEL

PUBLICATIES

Publicaties nemen een belangrijke plaats in binnen de activiteiten van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Enerzijds zijn dat publicaties die onder auspiciën van ons Studiecentrum uitgegeven worden, anderzijds zijn dat publicaties door derden in de breedste zin van het woord. Dat kunnen bijvoorbeeld ook boekbeschrijvingen en/of recencies zijn.

Onder auspiciën van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en in samenwerking met uitgeverij Aspekt geven wij deze series uit:

Gericht zoeken naar specifieke thema’s:

LEZINGEN

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog actief ingezet op het aanbieden van online lezingen. Hiermee hebben wij ondanks lock down en andere beperkende maatregelen een groot aantal geïnteresseerden met uiteenlopende onderwerpen weten te bereiken. De webinars zijn blijvend, maar inmiddels zijn we ook weer druk bezig met het organiseren van live studiebijeenkomsten. Hieronder een overzicht.

ONDERWIJS

Eén van de doelstellingen van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog is het vergroten van de kennis over de Eerste Wereldoorlog onder een breed publiek. Daar hoort ook zeker de schoolgaande jeugd bij, in het bijzonder de leerlingen van middelbare scholen. Wij zijn ervan overtuigd dat kennis van de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog jongeren kan helpen huidige politiek-militaire gebeurtenissen beter te interpreteren en hierover een afgewogen mening te ontwikkelen.
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog biedt hierbij graag geschiedenisdocenten de helpende hand door het beschikbaar maken van diverse op de Eerste Wereldoorlog gerichte onderwijsmethoden. Hierbij gaat het zowel om door het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog ontwikkeld materiaal als om materiaal van derden.
Wij zijn voortdurend op zoek naar input voor ons portfolio, wat betekent dat er met enige regelmaat nieuwe werkvormen aan onze website toegevoegd zullen worden.

Voor het onderwijs onderscheiden we de volgende drie speerpunten:

Werkvormen

Voor zowel de onder- als de bovenbouw van het vmbo, havo en vwo bieden wij verschillende werkvormen aan. Deze werkvormen kunnen door geschiedenisdocenten gebruikt worden bij de behandeling van de verschillende facetten van de Eerste Wereldoorlog. Qua moeilijkheidsgraad zijn ze afgestemd op het betreffende schooltype.

 

Boeken in de klas

Op de onderwijspagina worden boeken gepresenteerd die aansluiten op de werkvormen over de Eerste Wereldoorlog. Deze kunnen klassikaal behandeld worden of leerlingen kunnen er individueel mee aan de slag.

 

Excursies

Wat is er mooier en beter dan aanschouwelijk onderwijs? Op onze onderwijspagina presenteren wij een aantal suggesties voor excursies om leerlingen de Eerste Wereldoorlog echt te laten ervaren. Deze excursies sluiten aan op de gepresenteerde werkvormen.

 

VERHALEN

Op deze plek vind je verhalen over de Eerste Wereldoorlog in de breedste zin van het woord. Verhalen over gebeurtenissen uit de periode 1914-1918, maar ook verhalen uit de aanlooptijd naar de Eerste Wereldoorlog en verhalen uit het interbellum als uitvloeisel van de Grote Oorlog. Met deze verhalen willen wij je interesse wekken, eyeopeners bieden en aanleiding geven voor verder onderzoek. Soms gaan de verhalen over grote veldslagen en ingrijpende gebeurtenissen, maar net zo vaak gaan ze over de lotgevallen van personen als onderdeel van een krijgskundig pandemonium. Het is een groeiend systeem, waaraan in de loop der tijd steeds meer verhalen worden toegevoegd. Zo ontstaat hier een complete database met alle informatie en kennis die we online te bieden hebben. Ook de categorieën zullen steeds verder verfijnd worden op basis van de toegevoegde verhalen, zodat bezoekers makkelijk kunnen vinden wat ze zoeken.

stichting STUDIECENTRUM EERSTE WERELDOORLOG

Het beeldmerk
is een foto van een ‘Meldereiter’ een Duitse cavalerist, die voornamelijk werd ingezet voor verkennings- en beveiligingstaken.

Bestuur
Mr. Eugène Rosier, voorzitter
Drs. Tom Sas, secretaris
Jos van Raan, penningmeester
Edwin Ruis MA, bestuurslid
Inge Vollaard MA, bestuurslid
Drs. Ed Jansen, bestuurslid

Raad van advies
Prof. dr. H.A.M. Klemann, Erasmus Universiteit
Prof. dr. J. Pekelder, Universiteit Münster
Prof. dr. B. Schoenmaker, NIMH & Universiteit Leiden
Dr. J.J. Zurné, Radboud Universiteit

Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
Secretariaat
Anthonius van Alphenstraat 19
5212 AG ‘s-Hertogenbosch
KvK: 37104551
RSIN: 8163 69 690
Bank: NL60 RABO 0336 4682 10

NB: Onze stichting heeft de ANBI status: uw donatie is fiscaal aftrekbaar.

anbi-2

Deze website is mede tot stand gekomen met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds

Meedoen?

Dat kan als donateur.
Gebruik het formulier.
Wilt u actief meedoen?
Kijk dan op de pagina Meedoen.

Studiecentrum Eerste Wereldoorlog doet meer!

Naast het organiseren van lezingen, ondersteuning voor het onderwijs en het uitgeven van diverse publicaties doet het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog meer. Neem een kijkje hieronder.

Studiedagen

Sinds het begin van de coronacrisis heeft het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog actief ingezet op het aanbieden van online lezingen. Hiermee hebben wij ondanks lock down en andere beperkende maatregelen een groot aantal geïnteresseerden met uiteenlopende onderwerpen weten te bereiken. De webinars zijn blijvend, maar inmiddels zijn we ook weer druk bezig met het organiseren van live studiebijeenkomsten op de centraal gelegen congreslocatie Koningshof in Doorn. Tijdens deze studiedagen wordt een gevarieerd aantal WO1-gerelateerde onderwerpen door gerenommeerde sprekers toegelicht.

In de nabije toekomst zullen we een combinatie van fysieke en online-lezingen over de Eerste Wereldoorlog aanbieden. Ga hier naar een overzicht en aankondigingen van onze webinars en live studiebijeenkomsten.

Museumbezoek

Het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog organiseert met enige regelmaat bezoeken aan musea. Deze bezoeken zijn altijd gerelateerd aan aspecten rondom de Eerste Wereldoorlog en worden begeleid door een deskundige gids of spreker. Aankondigingen hiervan worden ook altijd onder actueel gepubliceerd.

Onderzoek

Onderzoek is onze ‘raison d’ être’. De resultaten komen terug in publicaties, lezingen en de verhalen op onze website weergegeven. Op deze plek geven we gerubriceerd toegang tot lopende lopende en afgeronde onderzoeken. Daarnaast is het ook mogelijk om je eigen onderzoeksvraag met ons te bespreken. Neem contact met ons op!

Kranten 1914-1918

In 344 berichten is in vier jaar tijd getracht een doorkijkje te geven van wat de ‘gewone Nederlander’ nou eigenlijk merkte van de oorlog en in hoeverre men op de hoogte was van wat er zich aan het front en in de oorlogvoerende landen afspeelde. Bij de keuze van de artikelen staat niet primair het militaire verloop van de Grote Oorlog voorop. Voor een chronologisch overzicht van het voorspel, het verloop en de nasleep van de eerste wereldoorlog verwijzen we graag naar de tijdsbalk op deze website.

SEW series

Onder auspiciën van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog worden boeken uitgegeven veelal gebundeld in series.
Er zijn momenteel van 3 series in totaal 60 publicaties verschenen met 751 artikelen.

Overzicht van de series:
De Grote Oorlog – kroniek 1914-1918
Essays over de Eerste Wereldoorlog
Dramatische jaren 1914-1919
Nederlandse provincies en steden

SEW publicaties

Als historisch georiënteerd studiecentrum is het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog actief in het bestuderen van bronnen en literatuuronderzoek over de Eerste Wereldoorlog en het publiceren daarover. De rode draad bij al deze publicaties is dat deze geschreven worden vanuit een neutraal perspectief.

Alle publicaties zijn geïndexeerd in dit overzicht.

Proces Kaiser Wilhelm

Een vonnis over de schuldvraag van de Duitse Keizer aan WO I.
SEW-studie over de schuldvraag van de Duitse keizer aan de Eerste Wereldoorlog. De keizer was uitgeweken naar Nederland, waar hem door de Nederlandse overheid politiek asiel werd verleend en hij daardoor niet uitgeleverd werd aan een geallieerd tribunaal. Een rechtszaak vond dus nooit plaats.

kranten 1914-1918
index series
index publicaties
proces Wilhelm