PUBLICATIES

Publicaties nemen een belangrijke plaats in binnen de activiteiten van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog. Enerzijds zijn dat publicaties die onder auspiciën van ons Studiecentrum uitgegeven worden, anderzijds zijn dat publicaties door derden in de breedste zin van het woord. Dat kunnen bijvoorbeeld ook boekbeschrijvingen en/of recencies zijn.

Onder auspiciën van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog en in samenwerking met uitgeverij Aspekt geven wij deze series uit:

Gericht zoeken naar specifieke thema’s: