ONDERWIJS

Eén van de doelstellingen van het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog is het vergroten van de bekendheid van de Eerste Wereldoorlog onder een breed publiek. Daar hoort ook zeker de schoolgaande jeugd bij, in het bijzonder de leerlingen van middelbare scholen. Wij zijn ervan overtuigd dat kennis van de verschillende aspecten van de Eerste Wereldoorlog jongeren kan helpen huidige politiek-militaire gebeurtenissen beter te interpreteren en hierover een afgewogen mening te ontwikkelen.
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog biedt hierbij graag geschiedenisdocenten de helpende hand door het beschikbaar maken van diverse op de Eerste Wereldoorlog gerichte onderwijsmethoden. Hierbij gaat het zowel om door het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog ontwikkeld materiaal als om materiaal van derden.
Wij zijn voortdurend op zoek naar input voor ons portfolio, wat betekent dat er met enige regelmaat nieuwe werkvormen aan onze website toegevoegd zullen worden.

Het aanbod is ingedeeld op doelgroep: VMBO onderbouw, VMBO bovenbouw, HAVO VWO onderbouw en HAVO VWO bovenbouw. Het materiaal per doelgroep omvat categorieën:

  • Werkvormen (voorbeeldlessen, lesbrieven etc.)
  • Boeken (geschikte relevante literatuur, artikelen)
  • Excursies (te bezoeken musea, locaties en herdenkingscentra)
VMBO onderbouwVMBO bovenbouwHAVO VWO onderbouwHAVO VWO bovenbouw

VMBO onderbouw

Voor de leerlingen van klas 2 van het vmbo zijn onder deze map een aantal werkvormen ondergebracht die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de aanloop naar, het verloop van en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

VMBO bovenbouw

Voor de leerlingen van klas 3 en 4 van het vmbo zijn onder deze map een aantal werkvormen ondergebracht die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de aanloop naar, het verloop van en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

HAVO VWO onderbouw

Voor de leerlingen van klas 3 van het havo en vwo zijn onder deze map een aantal werkvormen ondergebracht die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de aanloop naar, het verloop van en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

HAVO VWO bovenbouw

Voor de leerlingen van klas 4 en 5 van het havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo zijn onder deze map een aantal werkvormen ondergebracht die gebruikt kunnen worden bij de behandeling van de aanloop naar, het verloop van en het einde van de Eerste Wereldoorlog.