100 jaar Leipziger Processen. De eerste veroordelingen voor oorlogsmisdaden – door Ruben Ritsema

Tussen januari 1921 en juli 1922 vond er in Leipzig voor het ‘Reichsgericht’ een reeks van twaalf processen plaats om zeventien Duitse militairen die deel hadden genomen aan de vijandelijkheden in de Eerste Wereldoorlog te berechten voor oorlogsmisdaden. Baanbrekend aan deze processen was dat voor het eerst militairen werden veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Op deze veroordelingen…