Van de webredactie SEW vanuit Den Haag

Sinds enige tijd is binnen het Studiecentrum Eerste Wereldoorlog een groepje vrijwilligers actief, met als doel gevarieerde inhoud voor onze website te creëren. Op zondag 7 april waren wij bij elkaar in Den Haag, om te vergaderen en langs enkele WO1-gerelateerde highlights te wandelen. Dat laatste onder begeleiding van SEW-bestuurslid Edwin Ruis, die regelmatig wandellezingen…

1918 – De Spaanse griep in Heerlen

Maarten van Wesel is data analist en functioneel beheerder aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast is hij bestuurslid van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Parkstad. In het verenigingsblad de Maasgouw heeft Maarten een artikel gepubliceerd, waarin het verloop van het jaar 1918 voor Heerlen gereconstrueerd wordt, aan de hand van krantenartikelen en…