Ed Jansen

  Mijn eerste kennismaking met de Eerste Wereldoorlog vond plaats tijdens mijn studie Duitse taal- en letterkunde aan de Universiteit van Leiden waar we in een werkgroep onderzoek deden naar pro- en anti-oorlogsliteratuur rondom de Eerste Wereldoorlog. Met natuurlijk een bestseller als Im Westen nichts Neues prominent aanwezig, maar ook oorlogsverheerlijkende boeken als Sieben vor…

Eugène Rosier

In het dagelijks leven ben ik advocaat-belastingkundige in Maastricht. Mijn tweede liefde is echter altijd geschiedenis geweest. Medio jaren tachtig bezocht ik de Belgische kust, waarbij ik op een groot aantal lieux de mémoires uit de Eerste Wereldoorlog stuitte. Dat is het startpunt geweest van nader onderzoek naar die voor mij onbekende periode in de moderne geschiedenis.…

Inge Vollaard

Nadat ik als cultuurhistorica als geschiedenisdocente in het voortgezet onderwijs startte schrok ik van de beperkte aandacht die er was voor de Eerste Wereldoorlog. Dat was voor mij de drijfveer om te onderzoeken hoeveel kennis en historische besef er beklijft bij leerlingen door deze summiere aandacht voor de Grote Oorlog. Het resultaat van mijn onderzoek…

Edwin Ruis

Na een blik op mijn met geschiedenisboeken gevulde boekenkast, ben ik naast mijn werk in deeltijd geschiedenis gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Tijdens die studie verdiepte ik mij vooral in politieke onderwerpen die samenhingen met de opmaat naar de Eerste Wereldoorlog en de oorlog zelf. Ook daarna ben ik actief gebleven als historicus. Zo…

Tom Sas

In 1991 moest ik voor het vak documentatiecentrum in groep 8 van de bassischool een werkstuk schrijven. Een bezoek aan de plaatselijke bibliotheek bracht me bij een boek over de Eerste Wereldoorlog. Een boek dat me deed kennismaken met een geschiedenis die me vanaf dat moment niet meer los heeft gelaten. Enkele jaren later volgde,…

Jos van Raan

Als kind las ik een verhaal over een nachtelijke patrouille in een loopgraaf ergens in Frankrijk. Dat verhaal is me altijd bijgebleven. Later wilde ik weten in welke oorlog dat verhaal zich afspeelde, dat bleek de Eerste Wereldoorlog te zijn. En zo is de interesse in de Eerste Wereldoorlog bij mij ontstaan en niet meer…